Oceňování movitého majetku dle zákona č151/1997 sb.
Oceňování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel znaleckým standardem č. 1.
Stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením motorových a jejich přípojných vozidedel.
Výpočty nákladů lakování vozidel SILVER DAT.
Zdokumentování poškození vozidel.
Oceňování nákladů oprav pro plnění pojistných událostí rozpočtem nákladů ve formátu SILVER DAT.
Oceňování nákladů oprav pro plnění pojistných událostí rozpočtem nákladů dle Znaleckého standardu č. 1.


Posouzení a odhady dle SILVER DAT je možné pouze u evidovaných výrobců (cca 90% dovozců na našem trhu)

oto.rollinger@seznam.cz   Tyršova 154, Tetčice 664 17